قلم آیفون، آیپد و هر نوع موبایل و تبلت اندرویدی اختراع شد!

خودکار خلاقیت، یک محصول دانش بنیان است که همزمان قلم آیفون، قلم آیپد، قلم موبایل و قلم تبلت اندرویدی و ویندوزی و حتی لپتاپ های لمسی است و روی کاغذ هم می‌نویسد.

قلم آیفون، آیپد و هر نوع موبایل و تبلت اندرویدی اختراع شد!

کارافرین شاپ : مبتنی بر اعتماد جهانی به کالای کارافرینان ایرانی

کارافرین شاپ :فروشگاهی مبتنی بر اعتماد جهانی به کالای کارافرینان ایرانی سعی ماارائه محصولات نواورانه ودانش بنیان وخلاقانه کشاورزی “بازرگانی “معدنی “وصنعتی قابل عرضه در فروشگاه کارافرینی ”  کارافرین شاپ میباشد. گروه توسعه اتاق فکر تجارت ایران

کارافرین شاپ : مبتنی بر اعتماد جهانی به کالای کارافرینان ایرانی

کارافرین شاپ: اولین فروشگاه کارافرینی ایران

فروشگاه دانش بنیان کارافرینان ایران ما اماده عرضه  تمام محصولات تولیدی کا رافرینان ایران که قابلیت عرضه برای عموم جهانیان است را با کمک ایرانیان وفریهختگان  ایرانی داریم. ایا میدانید با خرید یک کالای ایرانی چند فرصت شغلی برای چند خانواده ایرانی مهیا میشود ؟ ایا میدانید خرید کالای دانش بنیان باعث رشد دانشمندان و جوانان این […]

کارافرین شاپ: اولین فروشگاه کارافرینی ایران

کارافرین شاپ :عرضه خدمات کارافرینی

ما بدنبال ارتقا توانایی وارتباطات صمیمانه تروترویج کارگروهی با تک تک ایرانیان هستیم. ارائه خدمات کارافرینی به جوانان وکارافرینان  ایران وجهان چشم انداز ما میباشد. دراین مسیر سخت  ودشواربا ما همراه  ویار ویکدل  باشید. به نظر مااز خلق ایده تا عمل  راهی نیست اگر دست در دست هم نهیم. کارافرین شاپ:فروشگاه دانش بنیان کارافرینان ایران […]

کارافرین شاپ :عرضه خدمات کارافرینی